Prevence proti koronaviru

Dle Ministerstva zdravotnictví se doporučuje prevence stejná jako při klasickém respiračním onemocnění typu chřipka:

 • vyhýbání se zjevně nemocným jedincům
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
 • dodržovat základní hygienické návyky
 • používat mýdlo, případně i dezinfekci
 • zakrývat si kapesníkem ústa při kašlání

Způsoby, jak se vyhnout onemocnění chřipkou a koronavirem

 • vyhýbat se těm, kteří jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat dezinfekci s obsahem alkoholu
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • nedotýkat se povrchů, na které sahá více lidí (madla, zábradlí, tlačítka)
 • upřednostňovat bezhotovostní platby
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
 • vyhýbat se cestám do rizikových oblastí