Aktuální opatření v souvislosti s koronavirem v ČR

6. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR, nařizuje karanténa v délce 14 dnů.

Doporučení: Lidé v karanténě se musí zdržovat doma, kromě krátkých procházek, např. venčení psa, kdy nemají s nikým přijít do kontaktu. Na obličeji mají mít roušku nebo respirátor (slouží k ochraně ostatních lidí před nákazou. Obyčejná rouška – na rozdíl od respirátoru, zdravého člověka nechrání). Doma mají být pokud možno v samostatném pokoji, nosit roušku nebo respirátor, dodržovat hygienu, často měnit ručníky i povlečení a desinfikovat ruce a používané předměty.

8. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se nařizuje karanténa pro kontakty nakažených osob v délce 14 dnů.

9. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, které nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb zákaz návštěv osob. Rovněž byla spuštěná akce „Corona“ na hranicích České republiky, kde se začaly rozdávat informační letáky o koronaviru ve 4 jazycích a probíhá zde měření teploty cestujících.

10. března 2020 rozhodla Bezpečnostní rada státu o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zakázány byly všechny hromadné akce, kde je najednou více než 100 osob a také byla zakázaná osobní účast na výuce na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Dále bylo vydáno další mimořádné opatření, které nařizuje všem osobám po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění. Současně se nařizuje všem lidem, u kterých byly zjištěny příznaky, aby poskytly potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům.

O vývoji dalších událostí v čase se občané mohou informovat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Je třeba chovat se zodpovědně k ostatním lidem i k sobě: zůstat doma, když jste nemocní, vyhýbat se kontaktu s nakaženými lidmi, řádně si mýt ruce a nedotýkat se obličeje - což často děláme podvědomě. Jako prevence je všeobecně vhodné podporovat svoji imunitu otužováním a zdravou výživou (nezapomínejte na vitamín C a zinek), pobytem na čerstvém vzduchu, a hlavně na sluníčku. Vhodné jsou i horké koupele a teplé nápoje. To jsou jednoduché a účinné způsoby, jak se vyhnout onemocnění chřipkou a koronavirem.